Umeå Parkerings AB

Digitala abonnemang

Ett digitalt abonnemang är knutet till fordonets registreringsnummer. Nedan finner du en länk för att registrera ditt abonnemang hos vår samarbetspartner Parkster.

 Klicka härlänk till annan webbplats för att komma till ansökningsformuläret.

VIP-tillstånd
gäller i p-husen Nanna, Parketten,

Navet och Järnvägsallén.


1200 kr/mån

Scharinska Villan
månadsabonnemang


1100 kr/mån

P-huset Nanna
månadsabonnemang, plan 7-10


900 kr /mån

P-huset Navet

månadsabonnemang, plan 3

 

900 kr/mån

P-huset Parketten

månadsabonnemang, plan 3-4

 

900 kr/mån

P-huset Dragonen

månadsabonnemang, plan 2-3


850 kr/mån

P-huset Järnvägsallén

månadsabonnemang

 

650 kr/mån

P-område Dragonskolans garage

månadsabonnemang


400 kr/mån

P-område Muraren

månadsabonnemang

 

400 kr/mån

P-område Järnvägsallén Väst,

månadsabonnemang


300 kr/mån

P-område Umeå Östra

månadsabonnemang  


300 kr/mån

P-område Umestan
månadsabonnemang


230 kr/mån

Alla priser inkl. moms

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50