Umeå Parkerings AB

Kundtjänst

Besöksadress: Skolgatan 65 A
(Nannahuset, entré från Vasaplan)

Adress: Box 297, 901 06 Umeå
Telefon: 090-16 15 50
E-post: upab@umea.se
Öppettider: Mån-Fre kl. 8-16

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50