Umeå Parkerings AB

Vårt uppdrag

Upabs uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkerings-anläggningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning. Vår målsättning är att alla våra parkeringsplatser ska vara tydliga, tillgängliga och enkla att använda.

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum bidrar vi till att skapa en attraktiv stadskärna. Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmiljöer.


Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50