Umeå Parkerings AB

Byggprojekt

Kvarteret Muraren
Ett parkeringshus i kvarteret Muraren är under projektering.

Kvarteret Ymer
Ett parkeringshus och bostäder i kvarteret Ymer är under projektering.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50