Umeå Parkerings AB

Byggprojekt

Järnvägsallén
Nu byggs ett nytt parkeringshus vid Järnvägsallénmellan järnvägsstationen Umeå C och Östra Kyrkogatan. Parkeringshuset får 240 bilplatser fördelade på fyra våningar. INAB är beställarombud och ansvarar för upphandling och projektledning under byggtiden. Parkeringshuset beräknas stå klart hösten 2017.
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvarteret Muraren
Ett parkeringshus i kvarteret Muraren är under projektering.

Kvarteret Ymer
Ett parkeringshus och bostäder i kvarteret Ymer är under projektering.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50