Umeå Parkerings AB

 • Ombyggnad av rådhusparken

  2015-09-30 Parkeringsplatserna på Östra och Västra Rådhusgatorna tas bort under ombyggnationen av Rådhusparken. Läs mer

  De båda Rådhusgatorna byggs om, den västra med sidoparkeringar och den östra med plats för gång- och cykelbana. Mer information hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Stäng
 • Ersättningsparkering upphör

  2015-09-22 Ersättningsparkeringen på Umeå Östra Station för besökare och landstingets personal upphör den 25 september. Läs mer

  Vi hänvisar till parkering P8 vid landstingshuset med infart Köksvägen.


  Stäng
 • Öst på stan får nya biljettautomater

  2015-09-16 Vi håller nu på att ställa ut nya biljettautomater på gatuparkeringar från Pilgatan till och med Hoppets gränd. Läs mer

  Detta område blir avgiftsbelagt i oktober, efter beslut av Tekniska nämnden. Denna information kommer även att gå ut till boende i området i slutet av september.

  Parkering är tillåten på de gator där parkeringsskyltar finns uppsatta. I biljettautomaterna kan du betala med följande kort: OKQ8, Preem, Shell, Statoil, St1, Volvo, VISA och Mastercard. Du kan däremot inte betala med mynt i biljettautomaterna.

  Du kan även betala via appen Parkster (gul zon) eller med sms (zonnr 604). Mer information finns på biljettautomaterna eller här.

  Avgiften är 7 kr/tim vardagar 09.00 - 19.00 och lördagar 09.00 - 17.00.
  OBS! Skyltning på plats gäller.


  Stäng
 • Grävningsarbeten vid Nanna

  2015-09-09 På Nygatan, förbi infarten till parkeringshuset Nanna,  ska grävning och rörläggningsarbeten göras kvällstid 17.00-22.00 under vecka 38. Detta innebär störningar för in- och utfart till parkeringshuset under grävtiden. Läs mer

  Under etapp 1 grävs infarten upp, bilar kör in/ut på utfarten.
  Under etapp 2 grävs utfarten upp, bilar kör in/ut på infarten.

  Alternativa parkeringar i närheten är Vasaskolan, Kv Rind med infart Västra Norrlandsgatan 26 och Järnvägsallén.

  Vi uppmanar alla bilister att vara extra försiktiga och visa hänsyn.


  Stäng
 • Ombyggnad av rådhusparken

  2015-09-30 Parkeringsplatserna på Östra och Västra Rådhusgatorna tas bort under ombyggnationen av Rådhusparken. Läs mer

  De båda Rådhusgatorna byggs om, den västra med sidoparkeringar och den östra med plats för gång- och cykelbana. Mer information hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Stäng
 • Ersättningsparkering upphör

  2015-09-22 Ersättningsparkeringen på Umeå Östra Station för besökare och landstingets personal upphör den 25 september. Läs mer

  Vi hänvisar till parkering P8 vid landstingshuset med infart Köksvägen.


  Stäng
 • Öst på stan får nya biljettautomater

  2015-09-16 Vi håller nu på att ställa ut nya biljettautomater på gatuparkeringar från Pilgatan till och med Hoppets gränd. Läs mer

  Detta område blir avgiftsbelagt i oktober, efter beslut av Tekniska nämnden. Denna information kommer även att gå ut till boende i området i slutet av september.

  Parkering är tillåten på de gator där parkeringsskyltar finns uppsatta. I biljettautomaterna kan du betala med följande kort: OKQ8, Preem, Shell, Statoil, St1, Volvo, VISA och Mastercard. Du kan däremot inte betala med mynt i biljettautomaterna.

  Du kan även betala via appen Parkster (gul zon) eller med sms (zonnr 604). Mer information finns på biljettautomaterna eller här.

  Avgiften är 7 kr/tim vardagar 09.00 - 19.00 och lördagar 09.00 - 17.00.
  OBS! Skyltning på plats gäller.


  Stäng
 • Grävningsarbeten vid Nanna

  2015-09-09 På Nygatan, förbi infarten till parkeringshuset Nanna,  ska grävning och rörläggningsarbeten göras kvällstid 17.00-22.00 under vecka 38. Detta innebär störningar för in- och utfart till parkeringshuset under grävtiden. Läs mer

  Under etapp 1 grävs infarten upp, bilar kör in/ut på utfarten.
  Under etapp 2 grävs utfarten upp, bilar kör in/ut på infarten.

  Alternativa parkeringar i närheten är Vasaskolan, Kv Rind med infart Västra Norrlandsgatan 26 och Järnvägsallén.

  Vi uppmanar alla bilister att vara extra försiktiga och visa hänsyn.


  Stäng

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50