Umeå Parkerings AB

 • Parkeringshusen - 2 tim för 15 kr

  2017-04-28 Det är fortfarande billigt att parkera i parkeringshusen. Läs mer

  Det finns flera anledningar till varför parkeringsavgifterna på gatan höjs. Det är en fortsatt hög efterfrågan på parkeringsplatser på gatumark i centrala Umeå och omsättningen på platserna behöver bli högre för att fler bilister ska kunna använda dem. Tanken är även att motivera till ökad användning av parkeringshusen.

  - Antalet parkeringsplatser i Umeås parkeringshus ökar genom anläggningar som Navet och kommande Järnvägsallén samtidigt som gatumarksparkeringen successivt minskar, då är det viktigt att vi i första hand vägleder bilister till våra parkeringshus och därför bibehåller vi också taxan 15 kr för 2 timmars parkering, säger Elin Pietroni, tf vd på Upab.

  Beslutade höjningar på gatumark är från 7 kr till 8 kr, från 18 kr till 20 kr och från 25 kr till 30 kr.


  Stäng
 • Vasaplan byggs om

  2017-04-20 Under Maj-September 2017 kommer ombyggnationen av Vasaplan att pågå. Läs mer

  Under byggtiden kommer Vasaplan att vara helt avstängd och busstrafiken omleds tillfäliigt till västra Norrlandsgatan. Parkeringshusen Nanna och Navet har öppet precis som vanligt och övrig verksamhet i vår fastighet pågår under hela byggperioden.

  Därför renoveras Vasaplan
  Syftet med ombyggnationen av Vasaplan är främst att utöka kapaciteten och framkomligheten för kollektivtrafiken genom att skapa en välfungerande bussterminal med en förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet där man känner sig trygg. Syftet har också varit att skapa en trivsam arkitektonisk vistelseyta genom att utforma en attraktiv mötesplats och en levande urban plats (urban i form av funktionsblandningen, dess intensiva användning, mångfalden, folklivet.)

  Läs mer om Vasaplans nya utformning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Bilden är ett fotomontage av Vasaplans nya utformning. Framtagen av WSP och Wingårdh arkitekter.


  Stäng
 • Parkeringshusen - 2 tim för 15 kr

  2017-04-28 Det är fortfarande billigt att parkera i parkeringshusen. Läs mer

  Det finns flera anledningar till varför parkeringsavgifterna på gatan höjs. Det är en fortsatt hög efterfrågan på parkeringsplatser på gatumark i centrala Umeå och omsättningen på platserna behöver bli högre för att fler bilister ska kunna använda dem. Tanken är även att motivera till ökad användning av parkeringshusen.

  - Antalet parkeringsplatser i Umeås parkeringshus ökar genom anläggningar som Navet och kommande Järnvägsallén samtidigt som gatumarksparkeringen successivt minskar, då är det viktigt att vi i första hand vägleder bilister till våra parkeringshus och därför bibehåller vi också taxan 15 kr för 2 timmars parkering, säger Elin Pietroni, tf vd på Upab.

  Beslutade höjningar på gatumark är från 7 kr till 8 kr, från 18 kr till 20 kr och från 25 kr till 30 kr.


  Stäng
 • Vasaplan byggs om

  2017-04-20 Under Maj-September 2017 kommer ombyggnationen av Vasaplan att pågå. Läs mer

  Under byggtiden kommer Vasaplan att vara helt avstängd och busstrafiken omleds tillfäliigt till västra Norrlandsgatan. Parkeringshusen Nanna och Navet har öppet precis som vanligt och övrig verksamhet i vår fastighet pågår under hela byggperioden.

  Därför renoveras Vasaplan
  Syftet med ombyggnationen av Vasaplan är främst att utöka kapaciteten och framkomligheten för kollektivtrafiken genom att skapa en välfungerande bussterminal med en förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet där man känner sig trygg. Syftet har också varit att skapa en trivsam arkitektonisk vistelseyta genom att utforma en attraktiv mötesplats och en levande urban plats (urban i form av funktionsblandningen, dess intensiva användning, mångfalden, folklivet.)

  Läs mer om Vasaplans nya utformning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Bilden är ett fotomontage av Vasaplans nya utformning. Framtagen av WSP och Wingårdh arkitekter.


  Stäng

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50