Umeå Parkerings AB

 • Byggnation på Parketten - men öppet som vanligt

  2017-05-23 Med start den 22 maj kommer bygget av ett hotell ovanpå parkeringshuset Parketten att påbörjas. Läs mer

  Under vissa perioder av byggtiden kommer översta våningarna att vara avstängda men övriga parkeringshuset är öppet som vanligt.

  Andra parkeringar i närheten av p-huset Parketten är Skeppsbron och Åhlenstaket.


  Stäng
 • P-avgifter höjs ej

  2017-05-17 Umeå Parkerings AB har i samtal med Visit Umeå, fastighetsägarna och handeln i Umeå tagit beslut om att skjuta upp höjningen av parkeringsavgifterna i centrumfyrkanten. Läs mer

  Eftersom största delen av ombyggnationerna i stadskärnan beräknas vara klara under hösten flyttas höjningen fram tills Rådhustorgets förvandling är klar och bussarna återigen börjar trafikera nya Vasaplan.

  - Det har varit tydligt att taxahöjningen, som trots allt är en nödvändig åtgärd för oss, inte kom lägligt. Samarbetet mellan oss centrumaktörer är viktigt och därför väntar vi med att höja taxan inom centrumfyrkanten till dess att de stora ombyggnationerna i centrum är klara, säger Elin Pietroni, VD på UPAB.

  Beskedet om att parkeringsavgifterna skulle höjas kom i slutet av april, efter ett beslut i tekniska nämnden. Trots att höjningen av parkeringsavgiften är marginell har beskedet uppfattats negativt av många näringsidkare. Handeln i Umeå har haft ett tufft 2016 i och med ombyggnationerna i centrum, och även början av 2017 har varit tung för många näringsidkare. Startdatum för höjningen var tidigare satt till den 1 juli 2017, nu blir det istället 1 oktober. Parkeringshusens taxa om 15 sek för två timmar kommer inte att förändras utan förblir densamma även efter höjningen.


  Stäng
 • Byggnation på Parketten - men öppet som vanligt

  2017-05-23 Med start den 22 maj kommer bygget av ett hotell ovanpå parkeringshuset Parketten att påbörjas. Läs mer

  Under vissa perioder av byggtiden kommer översta våningarna att vara avstängda men övriga parkeringshuset är öppet som vanligt.

  Andra parkeringar i närheten av p-huset Parketten är Skeppsbron och Åhlenstaket.


  Stäng
 • P-avgifter höjs ej

  2017-05-17 Umeå Parkerings AB har i samtal med Visit Umeå, fastighetsägarna och handeln i Umeå tagit beslut om att skjuta upp höjningen av parkeringsavgifterna i centrumfyrkanten. Läs mer

  Eftersom största delen av ombyggnationerna i stadskärnan beräknas vara klara under hösten flyttas höjningen fram tills Rådhustorgets förvandling är klar och bussarna återigen börjar trafikera nya Vasaplan.

  - Det har varit tydligt att taxahöjningen, som trots allt är en nödvändig åtgärd för oss, inte kom lägligt. Samarbetet mellan oss centrumaktörer är viktigt och därför väntar vi med att höja taxan inom centrumfyrkanten till dess att de stora ombyggnationerna i centrum är klara, säger Elin Pietroni, VD på UPAB.

  Beskedet om att parkeringsavgifterna skulle höjas kom i slutet av april, efter ett beslut i tekniska nämnden. Trots att höjningen av parkeringsavgiften är marginell har beskedet uppfattats negativt av många näringsidkare. Handeln i Umeå har haft ett tufft 2016 i och med ombyggnationerna i centrum, och även början av 2017 har varit tung för många näringsidkare. Startdatum för höjningen var tidigare satt till den 1 juli 2017, nu blir det istället 1 oktober. Parkeringshusens taxa om 15 sek för två timmar kommer inte att förändras utan förblir densamma även efter höjningen.


  Stäng

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50