Umeå Parkerings AB

 • Kv Skruven blir biljettlöst

  2018-09-26 Kärt barn har många namn, musikanten-parkeringen, parkeringen vid gamla polishuset eller Lekiaparkeringen. Vi kallar den Kv. Skruven och fram till att den bebyggs sköter Upab hela den centrala parkeringen i Umeå. Läs mer

  Från och med onsdag den 26 september finns en ny biljettlös p-automaten på området. Detta betyder att du inte behöver någon biljett i ditt fordon utan parkeringen registreras via ditt registreringsnummer i p-automaten. Något som Robert Tegström, driftchef på Upab är nöjd över.
  – De biljettlösa parkeringsautomaterna är mer användarvänliga för våra kunder, de har en tydligare display och kunden betalar i efterskott för den tid som kunden stått parkerad, berättar Robert.

  När du parkerat din bil använder du ditt betalkort i parkeringsautomaten som vanligt, sedan knappar du in ditt registreringsnummer i displayen. Du får ingen biljett utan du är incheckad digitalt. När du lämnar parkeringen checkar du ut med samma kort som du checkade in med. Önskar du kvitto för din parkering kan du välja mellan sms eller e-post.

  Parkeringen Kv Skruven hittar du i Umeå centrum med infart från Magasinsgatan och Götgatan.


  Stäng
 • Diös och Upab knyter driftsavtal

  2018-09-05 Diös och Upab – Umeå Parkerings AB - har slutit ett samarbetsavtal gällande drift och förvaltning av Diös samtliga parkeringsplatser i centrala Umeå. Det motsvarar cirka 2000 parkeringsplatser fördelat på traditionella p-platser, garage och p-hus. Läs mer

  Målet med samarbetet är att optimera varje parkeringsplats genom ett digitalt system som leder till att fler kan nyttja samma plats över dygnet. Det skapar en ökad tillgänglighet av parkeringar och ger bättre förutsättningar för ett attraktivt centrum.

  - Att bidra till att lösa tillgängligheten till fler parkeringsmöjligheter är viktigt för Umeås utveckling. Genom vårt samarbete hjälper vi kunder och besökande att lättare kunna parkera vilket leder till ett bättre flöde i centrum, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

  - Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Diös och ser fram emot att få bidra till att göra centrum än mer tillgängligt och attraktivt. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en större parkeringsvolym i centrala Umeå. Nu gör vi det, säger Elin Pietroni,

  För ytterligare information vänligen kontakta:
  Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå
  Telefon: 010-470 98 50
  E-post: goran.fonzen@dios.se

  Elin Pietroni, VD, Upab
  Telefon: 070-518 12 39
  E-post: elin.pietroni@umea.se


  Stäng
 • Kv Skruven blir biljettlöst

  2018-09-26 Kärt barn har många namn, musikanten-parkeringen, parkeringen vid gamla polishuset eller Lekiaparkeringen. Vi kallar den Kv. Skruven och fram till att den bebyggs sköter Upab hela den centrala parkeringen i Umeå. Läs mer

  Från och med onsdag den 26 september finns en ny biljettlös p-automaten på området. Detta betyder att du inte behöver någon biljett i ditt fordon utan parkeringen registreras via ditt registreringsnummer i p-automaten. Något som Robert Tegström, driftchef på Upab är nöjd över.
  – De biljettlösa parkeringsautomaterna är mer användarvänliga för våra kunder, de har en tydligare display och kunden betalar i efterskott för den tid som kunden stått parkerad, berättar Robert.

  När du parkerat din bil använder du ditt betalkort i parkeringsautomaten som vanligt, sedan knappar du in ditt registreringsnummer i displayen. Du får ingen biljett utan du är incheckad digitalt. När du lämnar parkeringen checkar du ut med samma kort som du checkade in med. Önskar du kvitto för din parkering kan du välja mellan sms eller e-post.

  Parkeringen Kv Skruven hittar du i Umeå centrum med infart från Magasinsgatan och Götgatan.


  Stäng
 • Diös och Upab knyter driftsavtal

  2018-09-05 Diös och Upab – Umeå Parkerings AB - har slutit ett samarbetsavtal gällande drift och förvaltning av Diös samtliga parkeringsplatser i centrala Umeå. Det motsvarar cirka 2000 parkeringsplatser fördelat på traditionella p-platser, garage och p-hus. Läs mer

  Målet med samarbetet är att optimera varje parkeringsplats genom ett digitalt system som leder till att fler kan nyttja samma plats över dygnet. Det skapar en ökad tillgänglighet av parkeringar och ger bättre förutsättningar för ett attraktivt centrum.

  - Att bidra till att lösa tillgängligheten till fler parkeringsmöjligheter är viktigt för Umeås utveckling. Genom vårt samarbete hjälper vi kunder och besökande att lättare kunna parkera vilket leder till ett bättre flöde i centrum, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

  - Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Diös och ser fram emot att få bidra till att göra centrum än mer tillgängligt och attraktivt. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en större parkeringsvolym i centrala Umeå. Nu gör vi det, säger Elin Pietroni,

  För ytterligare information vänligen kontakta:
  Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå
  Telefon: 010-470 98 50
  E-post: goran.fonzen@dios.se

  Elin Pietroni, VD, Upab
  Telefon: 070-518 12 39
  E-post: elin.pietroni@umea.se


  Stäng

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50