Umeå Parkerings AB

Parkering på Umeå kommuns gatumark


Centrala stan

Avgift
Vardagar
Lördag och dag före helgdag
Söndag och helgdag 9-19
(9-17)
Avgiftsfritt


Orange zon (1 tim)
Blå zon (3 tim)
Gul zon

Avgift
25 kr/tim
18 kr/tim
8 kr/tim

Parkster
601
602
604

Parkeringsförbudsområden

I stora delar av Umeå råder parkeringsförbud. För att se en karta över dessa områden, klicka härPDF. I områden med parkeringsförbud är det generellt förbjudet att parkera på gatumark med undantag för platser som är skyltade "P". HärPDF kan du se en karta över var gatumarksparkeringar finns inom parkeringsförbudsområdena. Observera att det är skyltade platser som gäller. Avvikelser kan förekomma.

Datumparkeringsområden

I områden som inte ingår i parkeringsförbudsområden i Umeå gäller datumparkering. HärPDF hittar du en karta över områden där datumparkering gäller om det inte är ett parkeringsförbudsområde.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50