Umeå Parkerings AB

Varför är det viktigt att parkera rätt?

Genom att parkera rätt hjälper du till att göra staden säker, trygg
och framkomlig.

Parkeringsreglerna ser till att vägar, lastzoner och gångbanor inte får vara blockerade. Ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid ha en fri väg. En felparkerad bil kan försena transporten, en situation där varje minut är dyrbar för att rädda liv.

Parkeringsreglerna ser även till säkerheten för alla oskyddade trafikanter, är en bil som står fel kan skymma sikten och i värsta fall orsaka en trafikolycka. När du väljer en anvisad parkeringsyta i ett garage eller utomhus vet du alltid att du står korrekt parkerad utan fara för dig själv eller någon annan.

Läs mer om parkeringsregler här

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50