Umeå Parkerings AB

Överklaga kontrollavgift

Har du något att invända mot en kontrollavgift du fått kan du göra det här nedan inom 8 dagar.

Vill du få mer information om din kontrollavgift kan du scanna qr-koden på kontrollavgiften, där kan du bl.a se bilder.

Du kan också skriva brev till:
Umeå Parkerings AB
Box 297
901 06 UMEÅ


Under tiden din överklagan handläggs ska kontrollavgiften inte betalas. Vår handläggningstid är 3-4 veckor.
Bifoga eventuella intyg eller dylikt som kan styrka din invändning av kontrollavgiften.
Multiple selection

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50