Umeå Parkerings AB

Vad kostar det att parkera fel?

Om du parkerar...

 • Längre tid än tillåten/betald parkeringstid
 • Utan att erlägga avgift
 • Med ej synlig/läsbar parkeringsbiljett

Om du parkerar...

 • Utanför markerad plats
 • Utan synligt parkeringstillstånd
 • Utan giltigt parkeringstillstånd
 • På parkeringsplats för besökande
 • På förhyrd/reserverad plats
 • Där det råder p-förbud
 • I zoner med p-förbud

Om du parkerar...

 • Utan särskilt p-tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade
 • På gångbana
 • Mot färdriktningen
 • På övergångsställe eller inom 10 m framför övergångsställe
 • I korsning eller inom 10 m från korsning
 • Där det är förbud att stanna eller parkera fordon
 • På parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag
 •  

Felparkering

Om du parkerar felaktigt eller t.ex utan att erlägga parkeringsavgift blir du vid en kontroll rapporterad av vår övervakningspersonal.

Parkeringsanmärkningar

Vid överträdelser på gatumark utfärdas en parkeringsanmärkning. Har du något att invända mot en parkeringsanmärkning du fått kan du begära rättelse hos Polismyndigheten i Umeå kommun.

Observera dock att den ska betalas först. Om du får rättelse betalas pengarna tillbaka.

Kontrollavgifter

Vid överträdelser på tomtmark utfärdas en kontrollavgift.

Avgiften varierar beroende på förseelsens art. Betalning sker till bg 738-3409, ange ditt ärendenummer som OCR-nummer. Har du något att invända mot en kontrollavgift, kan du begära rättelse hos oss på Upab.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50