Umeå Parkerings AB

Övriga fastigheter

Ansökan om parkeringskort på parkeringar tillhörande Umeå Kommun, kostnad 250 kr/månad. Mer information om om personalparkering hittar du här.

Hittar du inte din arbetsplats?
Se Skolor i Umeå Kommun eller Umeå Socialtjänst, annars kontakta oss.

Ansökan kan göras tidigast 6 månader innan parkeringskortet ska börja gälla. Kortast möjliga tidsperiod för parkeringskort är 30 dagar. Vid löpande avtal är uppsägningstiden tre månader.


Parkeringskort *

När du klickat på "Skicka" ska det stå att vi mottagit din ansökan ovanför ditt ifyllda formulär. Står det inget där eller om det uppstår andra tekniska problem bör du kontakta Upabs kundtjänst på telefonnummer 090-16 15 50. Personuppgifter kommer att databehandlas enligt personuppgiftslagen.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50