Umeå Parkerings AB

Umeå Campus

Ansökan om parkeringskort inom campusområdet för Umeå Universitets anställda och studenter. Mer information om din parkering på Campus hittar du här.

Ansökan kan göras tidigast 6 månader innan parkeringskortet ska börja gälla. Kortast möjliga tidsperiod för parkeringskort är ett år.
*) Under tiden 1/9-31/5 gäller kortet endast på det anvisade området.
**) Elbilsplatser finns på Samhällsvetaren, Teknikern och Skogsbrukaren.


När du klickat på "Skicka" ska det stå att vi mottagit din ansökan ovanför ditt ifyllda formulär. Står det inget där eller om det uppstår andra tekniska problem bör du kontakta Upabs kundtjänst på telefonnummer 090-16 15 50. Personuppgifter kommer att databehandlas enligt personuppgiftslagen.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50