Umeå Parkerings AB

Vi hjälper er att organisera och driva parkering

Upab kan parkering! Vi har över 40 års erfarenhet av att
utveckla tillgängliga, attraktiva och lönsamma parkeringslös-
ningar tillsammans med olika uppdragsgivare. Vi organiserar
och driver parkeringsanläggningar för boende, kommersiella
miljöer och arbetsplatser, både i egen regi och på uppdrag av
andra tomt- och markägare. Alltid med service och kundnytta
i fokus!

Vi kan bidra med allt från planering, drift och skötsel till park-
eringsövervakning. Välkommen att kontakta oss! Inget uppdrag
är för litet eller för stort.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50