Dygnstillstånd på Campus

Senaste nytt

Förändrat betalsätt för dygnstillstånd

Från och med den 1 januari 2020 köps det rabatterade dygnstillståndet via appen Upab eller på vår hemsida. För att kunna nyttja dygnstillståndet måste du vara anställd eller student på Umeå Universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet.

Discounted daily permit. Information also in english.

 

Som anställd eller student vid Umeå universitet eller vid Sveriges lantbruksuniversitet har du möjlighet att köpa ett parkeringstillstånd som är giltigt för ett dygn till en kostnad av 25 kr. Verifikationen på att du är anställd eller student har tidigare skett med hjälp av att placera ett klistermärke/tillståndskort synligt i fordonets framruta tillsammans med betald dygnstillstånd via Parkster eller i biljettautomat. 

Från och med 1 januari 2020 är det rabatterade dygnstillståndet enbart tillgängligt i appen Upab eller genom att logga in på vår hemsida. För att verifiera att du är student eller anställd se nedan.

Så här gör du för att köpa det rabatterade dygnstillståndet från och med 1 januari 2020

1. Är du student på Umeå Universitet måste du lämna ditt medgivande på studentwebben/intranätet Min Sida, för att Upab ska få ta del av dina uppgifter. Se länk nederst på sidan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Om du är anställd på Umeå Universitet behöver du inte lämna medgivande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Är du student eller anställd på Sveriges lantbruksuniversitet, följ instruktionerna på ert intranät. Se länk nederst på sidan.

2. Ladda ner appen Upab på App store och Google Play.

3Köp parkeringstillstånd i appen eller via Upab:s hemsida. Var noga med att skriva in korrekt registreringsnummer och användar-id (UmU-id för personal och studenter på Umeå Universitet). Lägg till betalkortet, betalningen sker med det.

In english

As an employee or student at Umeå University or at the Swedish University of Agriculture, you can buy a parking permit that is valid for one day at a cost of SEK 25. The verification that you are an employee or a student has previously been done by placing a sticker / permit card visible in the vehicle’s windscreen along with paid daily permit via Parkster or at a ticket machine.

From January 1, 2020, the discounted daily permit is only available in the Upab app or by logging into our website. To verify that you are a student or employee see below.

Here’s how to buy the discounted daily permit from January 1, 2020

1. If you are a student at Umeå University, you must submit your consent on the student web / intranet Min Sida, in order for Upab to access your information.

If you are an employee of Umeå University, you do not need to give consent.

If you are a student or an employee of the Swedish University of Agriculture, follow the instructions on your intranet.

2. Download the Upab app on the App store or Google Play.

3. Purchase parking permit in the app or via Upab’s website. Be sure to enter the correct registration number and user ID. Add your debit card, the payment is done that way.