Hoppa till huvudinnehåll

Umeå Campus

Parkering på Umeå campus

För att köpa månadstillstånd eller nyttja det rabatterade dygnstillståndet på Umeå campus måste du vara student eller anställd på Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. För att Upab ska kunna kontrollera att du är student eller anställd måste du lämna ditt medgivande innan du köper ditt p-tillstånd.

Våra parkeringstillstånd på Umeå campus

Avgiftsplats Campusområdet
Med detta tillstånd är du behörig att parkera på valfri avgiftsplats på Umeå campus. Tillståndet kostar 200 kr/månad. (från 1 juli 2021 225 kr/månad)

Förhyrd plats 1/9 – 31/5
Med detta tillstånd är du behörig att parkera på valfri förhyrd plats 1/9 – 31/5 inom det område du hyrt platsen på. Övrig del av året gäller tillståndet på samtliga avgiftsplatser på Umeå campus. Dessa tillstånd kostar 275 kr/månad. (från 1 juli 2021 325 kr/månad)

Förhyrd laddplats
Med detta tillstånd är du behörig att parkera på valfri förhyrd laddplats inom det område du hyrt platsen på. Dessa tillstånd kostar 350 kr/månad. (från 1 juli 2021 475 kr/månad)

Reserverad plats
För institutioner, anställda, studenter och verksamma företag på området finns möjlighet att hyra reserverade platser. Dessa platser kostar 475 kr/månad. (från 1 juli 2021 575 kr/månad)

Servicetillstånd
Det finns ett speciellt servicetillstånd för institutioner och företag som har transporter och leveranser inom universitetsområdet. Detta tillstånd berättigar till uppställning av bil i direkt anslutning till entréer och varuintag (övrig trafik får dock ej hindras) samt avgiftsbelagda parkeringsplatser. Servicetillstånd kostar 600 kr/månad alternativt 150 kr/vecka.

Rabatterat dygnstillstånd
För att få parkera på campusområdets avgiftsplatser för 25 kr/dag krävs en validering att du är student/anställt vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet.