Umeå Campus

Umeå Campus
Parkering på Umeå campus

För att hyra ett digitalt parkeringstillstånd på Umeå campus måste du vara student eller anställd på Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. Är du hyresgäst till Akademiska hus och önskar hyra parkeringsplats, kontakta Akademiska Hus. Samtliga platser hyrs digitalt och betalas löpande, månadsvis i förskott.

Lämna medgivande för att hyra p-tillstånd

För att hyra p-tillstånd månadsvis eller nyttja det rabatterade dygnstillståndet på Umeå campus måste du vara student eller anställd på Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet, detta verifierar du genom att lämna ditt medgivande. På så sätt kan Upab kontrollera att du är student eller anställd.

Våra parkeringstillstånd på Umeå campus

Avgiftsplats Campusområdet
Med detta tillstånd är du behörig att parkera på valfri avgiftsplats på Umeå campus. Tillståndet kostar 200 kr/månad.

Förhyrd plats 1/9 – 31/5
Med detta tillstånd är du behörig att parkera på valfri förhyrd plats 1/9 – 31/5 inom det område du hyrt platsen på. Övrig del av året gäller tillståndet på samtliga avgiftsplatser på Umeå campus. Dessa tillstånd kostar 275 kr/månad.

Reserverad plats
För institutioner, anställda, studenter och verksamma företag på området finns möjlighet att hyra reserverade platser. Dessa platser kostar 475 kr/månad.

Servicetillstånd
Det finns ett speciellt servicetillstånd för institutioner och företag som har transporter och leveranser inom universitetsområdet. Detta tillstånd berättigar till uppställning av bil i direkt anslutning till entréer och varuintag (övrig trafik får dock ej hindras) samt avgiftsbelagda parkeringsplatser. Servicetillstånd kostar 600 kr/månad alternativt 150 kr/vecka.

Rabatterat dygnstillstånd
För att få parkera på campusområdets avgiftsplatser för 25 kr/dag krävs en validering att du är student/anställt vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet.