Hoppa till huvudinnehåll

Infarten blev bredare

Senaste nytt

Infarten blev bredare

P-huset Järnvägsallén har fått en bredare infart. Upabs driftchef Robert Tegström tycker att en ombyggnation av infarten till parkeringshuset var viktig.

– Vi hade fått in synpunkter på att infarten upplevts som trång att köra igenom och därför gjorde vi en breddning av den.

Under våren 2019 kommer ytterligare åtgärder att genomföras på p-huset. Muren som delar in- och utfart ska tas bort och kantstenen utanför infarten kommer att flyttas.