Torghandel

Torghandel

Tillfälliga torgplatser

Vi administrerar de tre tillfälliga torgplatserna som finns att hyra på Rådhustorget. Dessa torgplatser är 3x4 meter och kostar 144 kr/dygn. Tillfälliga torgplatser får du hyra max sju dagar i följd. För att hyra platsen måste någon form av försäljning ske. Vid behov av el till din torgplats, kontakta Umeå kommun, Gator och parker.

Om du vill hyra en torgplats på Rådhustorget kontakta Upabs kundtjänst.