Hoppa till huvudinnehåll

Vad gäller din fråga?

Välj kategori nedan.

Vid parksterfrågor gällande appen, sms, talsvarstjänst, fakturor eller andra funktioner kopplade till Parkster kontakta Parksters kundtjänst
Tel. 0775-33 30 30,
Mail: kundtjanst@parkster.se

Olika orter för parkering, samma app – Parkster Sverige

Look at the top of the yellow ticket. There you can see if you got a kontrollavgift/control fee or a parkeringsanmärkning/parking note. You pay to different accounts depending on if it is a control fee or a parking note.

If you got a Kontrollavgift/Control fee you pay to this account:

Swift/BIC    SWEDSESS
IBAN           SE9280000842029243084325
Don’t forget to enter your case number (Ärendenummer) on the fine ticket as OCR-number/message

If you got a Parkeringsanmärkning/Parking note you pay to this account:

BIC-kod: DABASESX
IBAN: SE4712000000012810117683

Don’t forget to enter your case number (Ärendenummer) on the fine ticket as OCR-number/message

 

Du behöver inte ha en smartphone för att kunna betala din parkering.
Du kan betala din parkering med ett SMS eller med hjälp av talsvar.

Starta SMS parkering:

1. Zonkod
2. Mellanslag
3. Registreringsnummer (inget mellanslag mellan bokstäver och siffror)
4. Mellanslag
5. Personnummer (10 siffror utan streck)
6. Skicka till 0707-13 14 15

Exempel: 602 ABC123 7111098111

Personnumret behöver du bara ange första gången du sms-parkerar. Avsluta din parkering genom att skicka ordet Avsluta till samma nummer.

Långtidsbiljett:
Skicka ordet ”DAG”, ”VECKA” eller ”MÅNAD”, zonkod, registreringsnummer och personnummer till 0707-13 14 15 för att starta en långtidsparkering.

Betala med talsvarstjänst. Du behöver skapa en användare hos Parkster innan du kan börja använda tjänsten.
Kontakta Parkster för hjälp med användare. 0775.33 30 30.

Parkera via sms och talsvar – Parkster Sverige

 

Vi har två appar, Upab och Parkster, med lite olika funktion. Se nedan

På besöksparkeringar (avgiftsplatser) använder du appen Parkster för att betala.
Information om zonkod och avgift finner du på platsen. Du kan även hitta denna information på vår hemsida.
Hitta parkering – Upab (umea.se)

Som anställd eller student på Umeå Universitet och SLU använder du appen Upab.
Där kan du köpa rabatterat dygnstillstånd som gäller på alla avgiftsplatser på campus.
Du kan även teckna löpande månadsabonnemang i appen Upab.
På vår hemsida hittar du en karta över alla områden på campus.

Hitta parkering

Alla Upabs månadsabonnemang kan köpas via vår hemsida eller i appen Upab. Månadsabonnemanget som är löpande ser du i appen Upab.
Där kan lätt du byta registreringsnummer på abonnemanget om du har flera bilar.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Olika orter för parkering, samma app – Parkster Sverige

Det finns flera olika varianter av betalautomater, därför är det viktigt att du alltid läser och följer alla instruktioner i displayen på en betalautomat.

På Upab parkeringsanläggningar finns både automater där förskottsbetalning gäller och automater med efterskottsbetalning.

Förskottsbetalning innebär att du väljer den tid du tänkt parkera och betalar i förskott för hela den tiden.

Efterskottsbetalning innebär att du kan välja att avsluta din biljett tidigare än den tid du förvalt genom att använda samma kort i automaten igen när du kommer tillbaka till parkeringen. Priset justeras då till den faktiska tid du parkerat. Du får i samband med detta frågan om du vill ha ett kvitto skickat till din mail. Följ instruktionerna i displayen.

Vi har biljettlösa automater och automater med pappersbiljetter.

En pappersbiljett ska placeras väl synlig genom framrutan på förarsidan i det fordon som parkeras.

I en biljettlös betalautomat ska ditt korrekta registreringsnummer anges. Följ instruktionerna i displayen och var noga med att kontrollera att du angett rätt registreringsnummer.

 

Här kan du hitta alla våra områden och priser för parkering. Både besökande korttidsavgifter och månadsabonnemang.

Hitta parkering – Upab (umea.se)

I en biljettlös betalautomat ska ditt korrekta registreringsnummer anges. Följ instruktionerna i displayen och var noga med att kontrollera att du angett rätt registreringsnummer.

För kvitto använder du samma betalkort som vid start av betalningen. Du får då frågan om du vill ha ett kvitto.

Om du väljer JA ska du i nästa steg skriva in din mailadress.

Kvittot skickas då automatiskt till den mail du angett.

I ett parkeringshus eller en utomhusparkering gäller din biljett/betalning på det område du parkerat på. Flyttar du bilen till ett annat område måste du köpa ny biljett/betalning för det området.
Obs, gäller ej campus. Läs mer om det under kategori campus. 

När du parkerar på en avgiftsbelagd gata kan du flytta bilen inom den zon som gäller eller till en billigare zon.

Orange zon – Storgatan mellan Östra Kyrkogatan och Västra Esplanaden. Obs! Maximal p-tid är 1 timme.

Blå zon – Centrumfyrkanten, mellan Skeppsbron och Järnvägsallén, Östra Kyrkogatan och Västra Esplanaden. Ej Storgatan som är orange zon. Maximal p-tid 3 timmar.

Gul zon – Öst- och Väst på stan och Haga. Ingen maximal p-tid men kontrollera skyltningen på gatan. Det kan t ex finnas begränsningar så som nattförbud eller tidsbegränsad sträcka.

Se karta, välj avgiftsparkering så ser du zonerna.

Hitta parkering – Upab (umea.se)

Exempel 1
En biljett som gäller i Orange zon gäller även i blå eller gul zon utan att du behöver köpa en ny biljett om du har tid kvar på din biljett som du köpt i orange zon.
Det beror på att orange zon är dyrare än blå och gul zon.

Exempel 2
En biljett köpt i gul zon gäller inte i blå eller orange zon. Det beror på att blå och orange zon har en dyrare avgift än gul zon.

Exempel 3
En biljett köpt i blå zon gäller även i gul zon men inte i orange zon. Detta för att orange zon är dyrare än blå zon men gul zon är billigare än blå zon.

På campus gäller en rabatterad dygnsbiljett på samtliga avgiftsplatser på campus.
Det samma gäller om du betalat i Parkster eller i en betalautomat på campus. Betalningen gäller på samtliga avgiftsplatser på campus.
Du kan alltså flytta bilen till ett annat område med avgiftsplatser utan att köpa en ny biljett.

 1. En app eller telefon kan behöva startas om ibland. Starta om och försök igen.
 2. Koppla ifrån Wi-fi i telefonen om du har problem med uppkoppling. Ibland försöker telefonen koppla upp mot t ex ditt nätverk inne på jobbet när du står ute på parkeringen. Det kan göra att appar och hemsidor inte inte fungerar.
 3. Kontakta Upab om problemen ändå fortsätter. Tel. 090-16 15 50, mail. upab@umea.se

Det du kallar böter är egentligen en kontrollavgift eller en parkeringsanmärkning.

Information om betalning finns på den gula lappen. Kontrollavgifter betalas till Upab och Parkeringsanmärkningar till Transportstyrelsen.

Längst upp på den gula remsan ser du om det är en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift som utfärdats.

Parkeringsanmärkning – Transportstyrelsen

Kontrollavgifter utfärdade av Upab betalas till bankgiro 738-3409. Kom ihåg att ange ditt ärendenummer som OCR-nummer. Du hittar betalinformation på din kontrollavgift.
Har du tappat den måste du kontakta Upabs kundtjänst.

 

 

Längst upp på den gula remsan står om du fått en Parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift.
Hanteringen av dessa skiljer sig åt. Se nedan.

Parkeringsanmärkning utfärdas vid överträdelser på gatumark. Den handläggs av polisen och betalas till Transportstyrelsen.

Observera att en parkeringsanmärkning alltid ska betalas inom 8 dagar. Om du får rättelse betalas pengarna tillbaka.
Parkeringsanmärkning – Transportstyrelsen

Har du något att invända mot en parkeringsanmärkning ska du begära rättelse hos Polismyndigheten Parkeringsanmärkning | Polismyndigheten (polisen.se)
Frågor och svar om parkeringsanmärkningar | Polismyndigheten (polisen.se)

Kontrollavgifter utfärdas vid överträdelse på kvartersmark. De handläggs av Upab och ska betalas till Upab.

Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar men om du har invändningar mot kontrollavgiften ska du istället överklaga den inom 8 dagar och då inte betala avgiften.
Överklaga kontrollavgift – Upab (umea.se)
Under handläggningstiden går inga påminnelser eller krav iväg. Hela ärendet ”bromsas” och du ska avvakta svar från våra handläggare.

Vill du få mer information om din kontrollavgift, t ex se bilder tagna vid övervakningstillfället kan du scanna qr-koden på kontrollavgiften eller logga in här: upab.parkerings.info

450 kr.

Om du parkerar…

 • Längre tid än tillåten/betald parkeringstid
 • Utan att erlägga avgift
 • Med ej synlig/läsbar parkeringsbiljett

650 kr.

Om du parkerar…

 • Utanför markerad plats
 • Utan synligt parkeringstillstånd
 • Utan giltigt parkeringstillstånd
 • På parkeringsplats för besökande
 • På förhyrd/reserverad plats
 • På parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag
 • Där det råder p-förbud
 • I zoner med p-förbud

900 kr.

Om du parkerar…

 • Utan särskilt p-tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade
 • På gångbana
 • Mot färdriktningen
 • På övergångsställe eller inom 10 m framför övergångsställe
 • I korsning eller inom 10 m från korsning
 • Där det är förbud att stanna eller parkera fordon

Här kan du läsa om de vanligaste parkeringsskyltarna.

Vad betyder skylten? – Upab (umea.se)

Parkering tillåten efter en gata kan regleras på flera sätt.
I Umeå är det vanligt med parkeringsförbud varannan natt efter gatorna.
Det har inget med husnummer att göra utan bara vilket datum det är efter kl.00 på natten då du ska parkera.

Skyltningen som talar om att parkering är tillåten är då kompletterad med en parkeringsförbudsskylt med antingen ett streck eller två streck. Skyltningen talar även om mellan vilka tider förbudet gäller.

Ett streck betyder att det är parkeringsförbud ojämna datum.
Två streck att det är parkeringsförbud jämna datum.

Observera, detta är ett exempel, du ska alltid kontrollera skyltningen på plats själv. Tänk också på att bilar som parkerat före dig kanske inte gjort rätt. Gör inte samma fel som dem.

Vad betyder skylten? – Upab (umea.se)

Vid alla infarter till en zon med datumparkering sitter skyltar som talar om att du åker in i en zon med datumparkering.
Där anges också under vilken tid på dygnet datumparkeringen gäller.
I Umeå gäller datumparkering på natten mellan 00-08. Det är alltså förbjudet att parkera från tolv på natten till åtta på morgonen beroende på vilket datum och husnummer det är.

Du ska tänka på vilket datum det blir efter kl.00 på natten.

Om det är ett jämnt datum efter kl. 00 på natten får du inte parkera på den sida som har jämna husnummer.
Om det är ett ojämnt datum efter kl. 00 på natten får du inte parkera på den sida som har ojämna husnummer.

Dagtid råder inget parkeringsförbud så vida inte skyltning visar annat.

Generella parkeringsregler gäller alltid. Exempelvis att du inte får parkera närmare än 10 m från korsning, inte blockera in- och utfarter m fl.

Vad betyder skylten? – Upab (umea.se)

De digitala månadsabonnemangen är löpande och förnyas automatiskt den sista varje månad.
Förskottsbetalning gäller och pengarna dras den sista varje månad för kommande månad.
Ex. den 30 april dras pengarna för hela maj.

Tillståndet avslutas alltid till den sista samma månad som du väljer att avsluta det.
Ex. om du väljer att klicka avsluta abonnemanget den 15 maj avslutas det den 31 maj.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Parkeringstillstånd tecknar du på Upabs hemsida eller i vår app som heter Upab.
Du skapar först en användare där du även lägger in ett betalkort. Sen väljer du plats och köper tillståndet.

En karta över alla områden hittar du på vår hemsida.

Hitta parkering

Tillståndet är ett löpande abonnemang som förnyas automatiskt varje månad tills du väljer att avsluta det. Här kan du läsa mer om digitala parkeringstillstånd.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Ett digitalt månadsabonnemang ska vara kopplat till den bil som parkeras.
Vid tecknandet av abonnemanget anger du ett registreringsnummer.
Har du olika bilar är det viktigt att du byter registreringsnummer på tillståndet. Detta gör du lätt i vår app som heter Upab.
Du kan även byta registreringsnummer på abonnemanget om du loggar in på Mina sidor.
Det är mycket viktigt att du anger rätt registreringsnummer på abonnemanget. Parkeringsvakten kan bara se om det finns tillstånd för den bil som står parkerad vid övervakningstillfället.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Månadsabonnemang tecknar du på Upabs hemsida.
Du skapar först en användare där du även lägger in ett betalkort.
Som student måste du lämna medgivande på studentwebben för att kunna teckna månadsabonnemang.
Sen väljer du plats och köper tillståndet.
Abonnemanget är löpande och förnyas automatiskt varje månad tills du väljer att avsluta det.

Du kan även köpa rabatterad dygnsbiljett för 25 kr/dygn som gäller på samtliga avgiftsplatser på campus.
Dessa köper du i appen Upab eller på Mina sidor Välkommen att parkera i Umeå! – Upab (umea.se)

Campus-medgivande.pdf (umea.se)

Umeå Campus

 

En bekräftelsekod kan krävas på vissa områden där fastighetsägaren beslutar vilka som ska få hyra parkering.
Kontakta Upab för mer information. Tel. 090-16 15 50, mail upab@umea.se

På kommunens skolor ansöker du om parkeringstillstånd.
Tillståndet för skolor är ett papperskort skickas till dig tillsammans med en faktura.

Parkeringstillståndet ska ligga väl synligt i framrutan för att vara giltigt.

Kommunanställda – Upab (umea.se)

På Stadshuset, Forslunda eller Dragonskolan gäller digitala tillstånd.

I Dragonskolans varmgarage och på Forslundagymnasiet gäller digitala parkeringstillstånd.

Här kan du läsa mer om hur de fungerar.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

 

Har du ett digitalt månadsabonnemang loggar du in på Mina sidor och avslutar ditt abonnemang där. Du kan också avsluta ditt abonnemang i appen Upab.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Har du ett parkeringskort skickar du in din uppsägning här:

Uppsägning – Upab (umea.se)

Om ni vill säga upp ert parkeringstillstånd, loggar ni in med er användare på Upabs hemsida.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Du säger själv upp ditt abonnemang på ”Mina sidor” eller ”Min företagssida”.
Tillståndet avslutas alltid den sista samma månad som du väljer att avsluta det.

Abonnemangen kan även avslutas i appen Upab.

Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Park and Bike är en parkeringslösning för dig som pendlar till centrala Umeå.
Du parkerar din bil utanför centrum och cyklar den sista biten till din slutdestination.
I abonnemanget ingår ett cykelskåp i nära anslutning till din parkeringsplats.

Fördelarna är flera.
Du får motion.
Din cykel får en trygg förvaring.
Du slipper köa i morgonrusningen.
Priset för parkering är lägre än i centrum.
Du bidrar till bättre luft i centrum.

Denna lösning finns i Dragonskolans varmgarage samt på Umestan.

Här kan du se priser samt teckna dig för Park and Bike.
Hitta parkering – Upab (umea.se)

Vid köp av månadsabonnemang eller rabatterad dygnsbiljett krävs att du anger ett användar-id. Det är ditt umu-id eller slu-id. Dessa brukar bestå av några bokstäver och några siffror. Obs, ej en hel mailadress!

Som student måste du först logga in på studentwebben och lämna medgivande. Campus-medgivande.pdf (umea.se)

 

Som anställd eller student på Umeå universitet eller SLU kan du köpa dygnsbiljetter för 25 kr /dygn.
Som student måste du först lämna medgivande på studentwebben. Campus-medgivande.pdf (umea.se)

Tillstånden köps i appen Upab eller på Mina sidor Digitala p-tillstånd – Upab (umea.se)

Vid köp krävs att du anger ett användar-id. Det är ditt umu-id eller slu-id. Dessa brukar bestå av några bokstäver och några siffror. Obs, ej en hel mailadress!

 

Ja, på Samhällsvetaren, Humanisten, Fysiologen, Teknikern, Skogsbrukaren och Universum finns både platser att hyra som är skyltade Förhyrda och besöksplatser som är skyltade Avgift.
Information om avgift och zonkod finns på platserna.

Betalmetoder för avgiftsplats:
Du kan betala i betalautomat, med appen Parkster eller med sms.

Som student eller anställd kan du köpa Rabatterat dygnstillstånd i appen Upab. Dygnstillståndet gäller också på laddplats skyltad Avgift. Observera att det inte gäller på platser skyltade Timtaxa. Vid t ex Universum.

Månadsabonnemang för laddplats kan du teckna här:

Umeå Campus – Upab (umea.se)

Här kan du läsa om vad som gäller för kommunens tjänstebilar.

Parkering – Intranät Umeå kommun (umea.se)

Har du tecknat ett månadsabonnemang för parkering i något av våra p-hus som är låsta på natten kan du ansöka om en nyckeltagg här.

Nyckeltagg – Upab (umea.se)

 

Vi vill alltid ha tillbaka den nyckeltagg du kvitterat ut hos Upab.
Vid ej återlämnad tagg efter avslutat parkeringsabonnemang debiteras 200 kr.

Du kan skicka den till vårt kontor eller lämna den i vår kundtjänst.
Postadress: Upab, Box 297, 901 06 Umeå
Vår kundtjänst finns här: Nanna parkeringshus, Skolgatan 65 A, Vasaplan.

Observera att under Covid-19 behöver du ringa oss innan du kommer förbi med din nyckeltagg, 090-16 15 50.
Vår kundtjänstdörr är bara öppen för besök onsdagar 10.00-11.30. Avvikelse kan förekomma.

Om du tappat bort din nyckeltagg som ger dig access till något av våra parkeringshus måste Upab kontaktas,
Tel. 090-16 15 50
Mail. upab@umea.se

Välkommen att parkera i Umeå! – Upab (umea.se)

I våra p-hus kan du hyra laddplats eller betala laddavgift för den stund du önskar parkera och ladda.

Hitta parkering

Om laddkabeln sitter fast i laddaren är det oftast i bilen felet ligger.

Prova att låsa och låsa upp bilen igen, då bör kabeln släppa från laddaren.

Detta är en inbyggd säkerhet i många nya bilar.