Jobba med oss

Jobba med oss

Ekonomichef

Vi söker till en ny roll en erfaren ekonomichef som vill vara med på vår resa. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och mångsidigt arbete och möjlighet att vara en del av ett spännande företag i en dynamisk bransch med hög digital utvecklingstakt. Då det är en ny befattning kommer du även att ha stora möjligheter att påverka rollens framtida utformning.

 

Ekonomichef till Umeå Parkerings AB

Upab är i framkant och arbetar aktivt för ett hållbart växande Umeå! Vi är engagerade och brinner för den lokala samhällsutvecklingen. Som stadens parkeringsbolag har vi ett ansvar att vara framsynta, att möta nya behov som våra kunder och samhället utvecklar.

Vi söker till en ny roll en erfaren ekonomichef som vill vara med på vår resa. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och mångsidigt arbete och möjlighet att vara en del av ett spännande företag i en dynamisk bransch med hög digital utvecklingstakt. Då det är en ny befattning kommer du även att ha stora möjligheter att påverka rollens framtida utformning.

Ditt nya arbete
För att underlätta verksamhetsstyrning och uppfylla behov som finns för analys och uppföljningsarbete, har vi skapat en ny roll med särskild inriktning mot analys och verksamhetsstöd. Som ekonomichef blir du övergripande ansvarig för ekonomifunktionen och ansvarar för bolagets ekonomistyrning och bokslutsprocess. Du kommer ha personal-, budget- och resultatansvar för avdelningen, som i dagsläget består av ekonomi, administration, IT och kommunikation, totalt fem personer. Verksamheten står inför en förändringsprocess med ökad digitalisering. Ekonomichefen kommer vara högst delaktig i denna process och förväntas driva utvecklingsarbete kopplat till optimering av ekonomiprocesserna samt identifiera förbättringsinitiativ i den övriga verksamheten.

Utöver detta kommer du ansvara för att bland annat:

  • utveckla kompetens och verktyg för verksamhetsstöd och analys
  • utveckla bolagets processer kring budget och prognos
  • driva kompetensutveckling av bolagets chefer gällande ekonomiska modeller och processoptimering
  • utveckla kundfokus och kunddialog genom att kontinuerligt träffa berörda parter för uppföljning
  • kontinuerligt analysera och rapportera utfall och prognos

Ekonomichefen rapporterar till vd och är en del av Upabs ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Umeå och startdatum är beräknat till årsskiftet 2019-2020.

Din profil
Du är civilekonom eller har likvärdig utbildning samt mångårig ledarerfarenhet där förhandling och förändringsarbete har ingått. Du har goda kunskaper och flera års erfarenhet av bokslut, årsredovisningsarbete, ekonomianalys och controllerfunktion, samt erfarenhet av omvärldsanalys och riskhantering. Vi ser gärna att du dessutom har arbetat med modellering, processförbättringar och digitalisering. Du kan svenska i både tal och skrift samt har goda IT-kunskaper.

Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och skapar engagemang genom att ge ansvar och mandat anpassat efter individens förmåga. Du har förmågan att se helheten i många detaljer och på ett målinriktat sätt leda människor i förändring. Du är förtroendegivande och vi förutsätter att du är både analytisk och strukturerad samt har ett affärsmässigt och agilt förhållningssätt.

Din ansökan
Upab samarbetar i denna rekrytering med Vedea AB och Åsa Holmström, 072-05 05 280. Det går även bra att kontakta vd Elin Pietroni, 070-518 12 39. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Ansök senast den 18 augusti 2019 via www.vedea.se/CV. Märk din ansökan med EKONOMICHEF.

Organisationsbeskrivning
Umeå Parkerings AB (Upab) är Umeå kommuns parkeringsbolag. Upab driver parkeringshusen Järnvägsallén, Nanna, Parketten, Navet och Dragonen och står inför att bygga ett nytt parkeringshus i kv Muraren. Vi ansvarar för driften av all gatumarksparkering inom kommunen och på många privata parkeringsområden. Stadskärnans attraktivitet och förnyelse är av vitalt intresse för hela stadens utveckling och som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum har Upab en viktig roll att medverka till detta. Vi arbetar för att ge våra kunder bästa möjliga parkeringsservice.