Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhet

Verksamhet

Upabs verksamhet

Upab är Umeå kommuns parkeringsaktiebolag.

Parkering

Upab ansvarar för driften av all gatumarksparkering inom Umeå kommun. Förutom detta driver vi de fem parkeringshusen Nanna, Parketten, Dragonen, Navet och Järnvägsallén med totalt ca 1 700 parkeringar och ett antal parkeringar på tomtmark i centrala stan.

Övervakning

Upab ansvarar för parkeringsövervakningen på gatorna i Umeå och i våra egna parkeringsanläggningar.

Utöver detta har vi uppdrag hos ett antal fastighetsägare där vi kan erbjuda allt från planering, drift och skötsel till parkeringsövervakning.

Fastighet

Upab äger och förvaltar fastigheten Nanna.

Innehåll:
Butiker
Kontor
14 lägenheter
Parkeringshus

Parkeringsköp

De fastighetsägare som, vid ny- eller ombyggnad i centrala Umeå, ej kan iordningställa det antal parkeringsplatser som krävs enligt Umeå kommuns parkeringsnorm, har möjlighet att ordna detta genom s k parkeringsköp hos Upab.