Betala parkering

Betala parkering

Det ska vara enkelt att betala

Med din mobiltelefon kan du alltid betala för din parkering. Du kan betala genom att skicka ett sms eller ladda ner appen Parkster. Inga extra kostnader tillkommer. Du kan även köpa långtidsbiljetter om det alternativet finns för parkeringen.

 

Mobil betalning (med Parkster-appen)

Med Parkster är det enklare och snabbare att parkera. Parkster läser av var du är och vilken taxa som gäller, du betalar bara för den tid du parkerar och du kan förlänga eller förkorta parkeringstiden.

Parkeringsavgifter som du betalar via mobilen betalas månadsvis i efterskott med pappersfaktura, e-postfaktura, Visa eller Mastercard. En separat faktura från Parkster skickas till din hemadress och kan användas som underlag vid redovisning.

 

Starta SMS Parkering

1 Zonkod
2 Mellanslag
3 Registreringsnummer (inget mellanslag mellan bokstäver och siffror)
4 Mellanslag
5 Personnummer (10 siffror utan streck)
6 Skicka till 0707-13 14 15

Exempel: 602 ABC123 7202098521

Personnumret behöver du bara ange första gången du sms-parkerar. Avsluta din parkering genom att skicka ordet avsluta till samma nummer.

 

 

P-automater

Läs alltid instruktionen på p-automaten. Ibland ska du betala i förskott och ibland gäller efterskottsbetalning genom in- och utcheckning. I våra p-automater kan du betala med följande kort: Visa, Mastercard, OKQ8, Preem, Shell, Circle K, St1 och Volvokort.

P-automaten fungerar inte

Då och då kan det vara fel på automaten. I de fallen åtgärdar vi felet så fort vi får veta det. Tänk på att du alltid måste betala din parkeringsavgift.