Övriga fordon

Övriga fordon

Det är inte bara bilar som kan parkera

Utöver parkering för bilar erbjuder Upab parkeringsplatser för motorcyklar, husvagnar, husbilar och bussar.

Ställplatser
Parkera nära centrum

Vid curlinghallen på Nolia finns särskilda ställplatser för husbil med gångavstånd till centrum. Här ska MSB:s tips och råd till dig som campinggäst följas. I övrigt ska besökande se till att ordning och reda råder. Finns behov att tömma latrin eller att duscha går det att göra på First Camp Nydala.

Motorcykelparkering
Parkering för motorcykel

Det går även att parkera motorcykel på en parkeringsplats för bilar. Tänk då på att det råder avgift. Du betalar med fördel din parkering genom sms eller Parkster.

Bussparkering
Här får bussar parkera

I Umeå finns olika möjligheter att parkera med Buss.

För hämtning och lämning av busspassagerare gäller max 5 minuters parkering. Du kan även parkera dagtid 2-4 timmar. Var uppmärksam på skylten som anger hur länge du får parkera.