Så förhåller vi oss till Covid-19

Senaste nytt

Så förhåller vi oss till Covid-19

Vi på Upab tar det rådande läget på största allvar, följer utvecklingen och förhåller oss omedelbart till de riktlinjer och råd som myndigheterna och regeringen går ut med. Vi behöver alla hjälpas åt att förhindra smittspridningen av Covid-19.

 

 

Vi har sedan tidigare vidtagit åtgärder för att skydda kunder och anställda mot smittan. Vi genomför inte arbetsresor och deltar enbart i digitala möten. Vi har utökat städningen av våra lokaler med fokus på särskilt utsatta områden såsom hygienutrymmen, handtag och trappräcken. Handspritstationer är utplacerade på arbetsplatsen och personal i yttre tjänst använder arbetshandskar. Vår personal håller säkerhetsavstånd till personer de möter och använder handsprit regelbundet under arbetsdagen.

Mycket går att göra digitalt Kom ihåg att du kan använda våra digitala betallösningar, på så vis undviker du onödig risk för smittspridning för dig och andra genom att du själv i lugn och ro kan hantera din parkering med egen utrustning. På vår hemsida hittar du mycket information om parkering i Umeå, här kan du också köpa eller säga upp ditt parkeringstillstånd, eller skicka in en överklagan helt digitalt. För närvarande så är vår kundtjänst öppen enligt vanliga tider. Detsamma gäller våra telefontider, som du kan ringa precis som tidigare när du behöver hjälp.

Våra parkeringsvakters arbete i detta läge fokuserar främst till att trygga trafiksäkerhet och assistera samhällskritiska verksamheter. Det handlar om att säkerställa räddningsfordons framkomlighet, underlätta för vägunderhåll och andra samhällsviktiga transporter.